srpski
magyar
english
Ad astra per aspera.
Deneš Nađ - personalni vebsajt (sa informatikom)

Radna mesta

Radna mesta
Preduzeće Mesto Datum Radno mesto Radni zadatak
Osnovna škola 'Nikola Tesla' Bačka Topola 01.09.2008. - dalje nastavnik informatike, nastavnik tehnike i tehnologije nastavnik i administrator sistema
Osnovna škola 'Nikola Đurković' Feketić 01.09.2008. - dalje nastavnik informatike nastavnik i administrator sistema
Osnovna škola 'Vuk Karadžić' Lovćenac 01.09.2012. - 31.08.2018. nastavnik informatike nastavnik i administrator sistema
Osnovna škola 'Dózsa György' Gunaroš 01.01.2004. - 31.08.2018. nastavnik informatike nastavnik i administrator sistema
doo 'Zanatstvo' Bačka Topola 01.03.2003. - 31.12.2003. informatičar za razvoj sistema upravljanje sa celokupnim informatičkim sistemom preduzeća
doo 'FMPE' Bačka Topola 01.03.2003. - 31.01.2008. informatičar za razvoj sistema upravljanje sa celokupnim informatičkim sistemom preduzeća
Građevinsko preduzeće 1. Maj Bačka Topola 01.12.1994. - 28.02.2003. Rukovodilac Automatske Obrade Podataka upravljanje sa celokupnim informatičkim sistemom preduzeća
Građevinsko preduzeće 1. Maj Bačka Topola 07.03.1989. - 30.11.1994. samostalni sistem analitičar - programer samostalno pisanje i održavanje aplikacija, samostalno planiranje i održavanje aplikacionih sistema
Građevinsko preduzeće 1. Maj Bačka Topola 26.05.1988. - 06.03.1989. sistem analitičar - programer pisanje i održavanje aplikacija, planiranje i održavanje aplikacionih sistema
Građevinsko preduzeće 1. Maj Bačka Topola 01.01.1988. - 25.05.1988. programer pisanje i održavanje aplikacija
Građevinsko preduzeće 1. Maj Bačka Topola 14.04.1987. - 31.12.1987. pripravnik upoznavanje sa temeljima informatike
Trenutno sam zaposlen u dve škole u kojima održavam 3 informatička kabineta kao i ostale računare u raznim kabinetima.
U periodu kada sam istovremeno radio u četiri škole, pored nastave sam još održavao i 4 Multipoint sistema (105 radnih stanica sa 11 računara + 4 nastavnička), kao i više od 60 drugih računara!
Osnovna Škola "Nikola Tesla"
Škola ima dva kabineta za informatiku. Jedan od njih je opremljen sa Multipoint sistemom. (gore)
Isti kabinet sa starom opremom. (dole)
Osnovna Škola "Nikola Đurković"
Informatički kabinet je opremljen sa Multipoint sistemom. (gore)
Isti kabinet sa starom opremom. (dole)
Osnovna Škola "Vuk Kraradžić"
Kabinet za informatiku je opremljen sa Multipoint sistemom.
Osnovna Škola "Doža Đerđ"
Moje prvo radno mesto kao nastavnik. Menjanje profila mi nije bilo teško pošto su me kolege puno pomagale. Mogu reći da je ovo bilo potpuno osveženje u odnosu na ranije godine. Svet dece je sasvim drugačiji i dobro je biti u njemu posle sveta odraslih. Što se tiče gradiva - podučavam ono što sam ranije radio godinama - dobrih deceniju i po. Razvoj naravno uvek postoji ali moje dosadašnje informatičko iskustvo mi je puno pomoglo. Uskoro sam upisao informatički fakultet na smeru profesor informatike, što sam završio za 3 godine. Pored novih stručnih stvari dobro su mi došla nova znanja iz psihologije, pedagogije, didaktike, metodike...
Informatička sala je opremljena sa Multipoint sistemom. (gore).
Isti kabinet sa starim sistemom. (dole)
doo Zanatstvo
Jedan od preduzeća-naslednika bivšeg Prvog Maja. Tu sam radio skoro godinu dana sa pola radnog vremena. Nije ostavilo duboke dojmove u meni, više mi je ostalo u pamćenju da sam uvek radio u buci i duvanskom dimu. Danas nije puno ostalo ni od ovog preduzeća...
Sedeo sam kod onog otvora koji je nekada bio prozor. Ovamo me vezuje dvostruka nostalgija, jer je prostorija nekada pripadala bivšoj službi za automatku obradu podataka sa mog prethodnog radnog mesta.
doo "FMPE"
Drugi naslednik Prvog Maja. Ovde sam radio skoro 5 godina sa pola radnog vremena. Na početku firmi je išlo dobro, ali posle je upala u krizu iz koje nikada nije izašla - kraj je došao neminovno u obliku stečaja. Društvo je bilo dosta dobro, pošto su preuzeli nekoliko radnika sa prethodnih radnih mesta. Radili smo ali je bilo i dosta šale.
Malo rada...
Građevinsko preduzeće "1.Maj"
Moje prvo radno mesto, gde sam ostao vrlo dugo i gde sam bio na svakom stepenu - počevši od pripravnika pa do šefa službe za automatsku obradu podataka. Kako sam dospeo ovamo? Pa tako što su tražili ljude sa građevinskom spremom. Dvojicu su primili i tako je počela moja informatička karijera. Nije bilo teško učiti nove stvari, jer nas je vodila odlična grupa stručnjaka, a bio sam okružen i sa odličnim kolegama. Jednostavno smo vukli jedan drugoga u stručnom napredovanju. I dan danas mislim sa nostalgijom na ovaj kolektiv od skoro isključivo mladih ljudi.

Da vidimo na kakvim računarima smo radili!
Honeywell
Slika nije originalna, ali tip računara je isti (Honeywell Bull DPS-6 GCOS 6 MOD 400). Sa leve strane se vidi centralna jedinica sa "ogromnom" količinom memorije (valjda 512 KB ili 1 MB, ne sećam se tačno), pored nje je jedna jedinica magnetne trake za ciljeve spašavanja podataka (svaki radni dan smo počeli sa time). Desno od nje se nalaze dve jedinice čvrstog diska sa po jednim diskom "džinovskog" kapaciteta od 300 MB, koji se nikad ne može napuniti (Moglo je!). Na vrhu najudaljenijeg se nalazi jedna "kutija za tortu" - zapravo kutija za čvrsti disk na magućnošću vađenja - prema tome diskovi su imali promer oko 40 cm! (ima jedne i na vrhu jedinice magnetne trake). Dalje desno se nalazi jedan ram za čuvanje magnetnih traka. One nisu veličine audio trake! Na desnoj strani slike se nalazi jedan linijski štampač. Štampao je bučno i brzo - za jedan sat je mogao "ispljunuti" celu kutiju beskonačnog papira formata A4.
Još jedna tipična slika (na žalost ni ova nije originalna). Levo se nalazi jedinica magnetne trake. Vidi se da je ona zapravo jedan skoro prazan ormar sa nešto elektronike i mehanike, itd. U njenom donjem delu odlično može stati litar dobre rakije. Desno stoje kutije papira u stubovima, pored njih je gvozdeni ormar za čuvanje magnetnih traka. Sasvim desno su terminali (glupi ekrani) za kvarenje očiju, na čijim vrhovima se nalaze tastature.
Terminali su nosili oznaku VIP7300 i bili su postavljeni nekako ovako u toku rada. Nedostatak kablova nemojte gledati, jer se radi o (originalnim) uređajima izvan upotrebe. Sa njima smo održavali vezu sa Centralnom jedinicom, tj. preko njih smo izdavali komande i pisali svoje programe. Ako se dobro sećam ekrani su imali promer od 12 cola. "Low Radiation" logotip nigde na vidiku!

Današnjim mladima kažem da smo onda radili u tekstualnom režimu, što znači da smo svaku komandu morali upisati preko terminala. Prikaz karaktera na ekranu je bio sa zelenom bojom na crnoj osnovi. Evo nekoliko malih izvoda iz korisničkog uputstva od 400 strana za operativni sistem:

Spisak svih komandi
Način korišćenja komande PRINT

Znači imali smo šta pamtiti!

Kasnije smo već koristili malo lepše terminale tipa HDS-5. Vidi ispod!
U lepši dizajn je spadao i prikaz narandžastih karaktera na crnoj osnovi.
Centralna jedinica izbliza. Floppy od 5,25" i dugme za uključivanje.
Centralna jedinica i jedinica magnetne trake su bile pune sa sličnim pločama. Vidi olovku sa leve strane za osećaj proporcija!
Da vidimo kakve smo programe pisali! Jednostavno rečeno svakakve. Za potrebe preduzeća mi smo napisali svaki program za knjiženje i praćenje proizvodnje (izuzev finansija). Bilo je tamo svašta počevši od obračuna plata preko normativa pa sve do praćenja zaliha magacina. Proučavanje ovih područja je bila odlična škola.

Radio sam u sledećim programskim jezicima:
Basic (malo)
Fortran (malo)
Cobol (jako mnogo - 98 % programa preduzeća je bilo napisano u tome)
Clipper (više)
Clarion (malo - posle više)
Tok programiranja
Ovde ću zanemariti takve stvari, kao što su analiza problema, sakupljanje dokumentacije, planiranje, testiranje, itd. Baviću se isključivo sa tehničkim stvarima oko izrade programa.

Unos programa u računar preko teminala


Ovo je bilo moguće sa dve vrste uređivača teksta:

Line Editor (linijski editor)


ED -PT komanda je služila za pokretanje editora, posle čega se na ekranu pojavilo sledeće:

EDIT 3.0-08/06-0713
E?

Znak pitanja je bio signal da je editor spreman za prihvatanje komandi. Prva komanda je obično bila komanda za učitavanje nekog fajla, kao što je sledeći primer za učitavanje fajla szoveg.

E? R szoveg

Sadržaj bafera (memorijske lokacije) je bio izlistan na ekran sa komandom:

E? 1,$ !P

Tako smo stigli do uređivanja teksta. Na primer za brisanje 18.reda bila je potrebna komanda:

E? 18D

Posle odgovarajućeg uređivanja (koje je bilo PUNO KOMPLIKOVANIJE od gornjeg primera) stigli smo do spašavanja...

E? W szoveg

...i do napuštanja editora:

E? Q

RDY:

Prompt RDY: je znak za spremnost operativnog sistema (Ready).

Sada već razumemo sve, je li? Svaku komandu je bilo potrebno ručno uneti u komandnu liniju editora! Pravo mučenje čoveka! Grafički operativni sistemi sa mišem još nisu bili rasprostranjeni!

Scorpeo (Screen Editor - ekranski editor)


Ovaj uređivač teksta je bio puno više korisnički orijentisan i bio je vrlo sličan editorima iz DOS-sveta. Uređivanje je bilo puno fleksibilnije - znači umeo je sve što zna i današnji skromniji editor. Na žalost nema slike o njemu.

Pretvaranje programa u mašinski jezik - prevod

Ovo je bilo odrađeno sa EX (execution) komandnim datotekama, koji su sa funkcionalne tačke gledišta bili sasvim isti kao bat (batch) fajlovi DOS-a. Evo jednog primera:


&P A FORDITAS KEZDETET VESZI...
&P A FORRASPROGRAM NEVE : &1.C
&P A VEGREHAJTO PROGRAM : &1
&P cobola-link - bez kopiranja u TCL i PROGS , za MAT10
MHOFF
&F
&IF [EXISTS FILE &1.C] &THEN &ELSE &G PAZI
&IF [EQUAL [RETCODE] 0000] &THEN &ELSE &G PAZI
&L L1
&F
>SYSLIB2>COBOLA &1 &2 &3 &4 &5 &6 &7 &8
&IF [EQUAL [RETCODE] 160A] &THEN &ELSE &G P1
CLR
&P NINCS ELEG MEMORIA A FORDITOPROGRAM RESZERE. TOVABBI PROBALKOZAS...
&G L1
&L P1
&IF [EQUAL [RETCODE] 0000] &THEN &ELSE &G L2
&A
LINKER &1
LIB1 >LDD>ZCART
LIB2 >LDD>ZXOSRT
LIB3 >LDD>ZXOSRT>VDAM_OLD
LIB4 >LDD>ZF1RT
LINK &1
QT
&D
&IF [EQUAL [RETCODE] 0000] &THEN &ELSE &G L3
&N
&F
&P SIKERES FORDITAS ES SZERKESZTES !
&Q
&L L2
&P A FORDITOPROGRAM HIBAT JELZETT !
&Q
&L L3
&F
&P HIBA A SZERKESZTESBEN !
&Q
&L PAZI
&F
&P NINCS ILYEN FILE ! (&1.C)
&P A FORDITOPROGRAM HIVASA   - EC COBOL a_program_neve
&P TESSEK MEGEGYSZER MEGPROBALNI !
&Q


Ako je program bio bez formalne greške, onda je oblikovan mašinski kod i program je bio spreman za pokretanje. Naravno ovo nije značilo da je radio tačno i besprekorno!

Rodila se i jedna legenda - dvojica od kolega (Szilágyi Róbert i Mester Károly) su napisali savršen program bez komande GO TO, isključivo sa komandom PERFORM (struktuirano programiranje). Evo izvornog koda programa MAT10.C.

Moj skroman doprinos gornjem programu je program MAT62.F, koji je u programskom jeziku Fortran i koji je bio pozvan od strane MAT10.C u toku njegovog izvršavanja (vidi kraj izvornog koda MAT10.C).
PC (Personalni računar)
Prvi PC računari su se pojavili u preduzeću 1989 godine sa vrlo skromnim tehničkim karakteristikama gledajući sa današnjim očima:
procesor 80286, 12 MHz
čvrsti disk od 40 MB
grafička kartica Hercules (monohromatska)
memorija od max 1MB
Nekako su ovako izgledali. Naravno da su radili sa MS-DOS operativnim sistemom, pored kojeg se stidljivo pojavio i Windows, i to sa verzijom 3.1

Radili smo u mreži od 5-6 računara, čiji je server radio pod oprativnim sistemom Novell Netware 3.11. On je sasvim dobro odradio svoj posao. To je već druga priča, što njihovi stračnjaci za razvoj sistema nisu na vreme prepoznali "nova vremena" sa pojavom grafičkih operativnih sisema i da su zbog toga izgubili dobar deo kolača na području servera. Ako neko želi više znati o tome, neka poseti ovu stranu, ali ja želim pričati o nečem sasvim drugom: o igri NSNIPES, koji je ujedno bio i Novell-ov program za testiranje mrežnog rada.
Nsnipes
Njegovo mesto je informatičkom muzeju jer je bio aktuelan početkom devedesetih godina.
Program je ovako izgledao. Da li je poznata stvar? U to vreme mi smo jako voleli ovu igru. Nije ni čudo jer je predstavljala sam vrh ondašnjih igara. Igrali smo protiv "stvorova" koji su nastali iz "pčele matice" i koji su stalno pucali na nas. Mi na njih takođe. Kada su istrebljeni, onda je počeo međusobni lov u labirintu. Pravi deathmatch sa kolegama.

Evo kako je tekla igra:
PC-igre
Sa naglim razvojem PC računara igre su donele nove boje u naš život: Prince Of Persia, Defender Of The Crown, Eagles Nest, Street Rod, itd. Ove su bile odlične igre: posle nekoliko klika već se moglo igrati bez ikakvog studiranja. Lošu grafiku je nadoknadila naša mašta. (Ako danas želim igrati neku igru, pre toga danima moram proučavati svakava uputstva za postizanje i najmanjeg cilja u igri.)

Donji odlomak je iz igre Eagles Nest.
Treba očištit svaki sprat od neprijatelja i osloboditi taoca. Usamljen heroj je pomagan sa mnoštvom municije, kutije za prvu pomoć i suvom hranom. Bez obzira na jednostavnost igra je bila sasvim dobra za razonodu, jednom sam čak - ciljajući što veći broj bodova - uspeo preći granicu od 999999 bodova i pošto nije bilo mesta za prikaz većeg broja, cifre su se vrtele nasumice u daljoj igri!

Moj drugi favorit je igra Street Rod.
Počevši sa najlošijim kolima postepeno treba sakupljati pare preko trka u gradu i izvan grada. Protivnička kola takođe mogu biti nagrada za pobednika! Na kraju treba savladati Kralja, tj. momka sa najbesnijim kolima. Moguće je i majstorisanje u garaži - promena menjača, karburatora, motora, skidanje branika, itd. - u cilju dobijanja dodatne brzine.
Kraj Honeywell-a
Na prelasku godine 1996-97 Honeywell je izdahnuo: u zimskom odmoru zamrznuti radijatori na spratu su se odmrznuli i slivajuća voda je uništila celu tehniku! Informacioni sistem je bio gotov! Stanje je sanirao sa kupovinom nove opreme (PC računara) i softvera. Ovo je bio kraj kraj moje ere sa Honeywell-om i ujedno i početak moje isključivo PC ere.

Došlo je do naglog ubrazanja razvoja, PC računari su postali sve rasprostranjeni, smenjivali su se operacioni sistemi - Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP...

Nasuprot tome preduzeće je upalo u krizu, sve više ljudi je napustilo firmu, nije bilo više ni traga ni glasa gore spomenutom odličnom društvu - samo sam ja ostao iz stare družine. Bez obzira na neke nove radnike u mom odseku njegov stari sjaj nije se ponovilo nikad više.

Preduzeće je raspalo na sastavne delove posle nekoliko godina agonije. Ja sam tako dospeo u dva preduzeća-naslednika sa pola-pola radnog vremena - ali to je već druga priča.

Služba za Automatsku Obradu Podataka polako se predala daljem odumiranju i od nje je ostalo ono što se vidi na donjim (originalnim!) slikama. Sic transit gloria mundi. Tako prolazi slava sveta.
POSETIOCI
 
AmazingCounters.com
VREME
BAČKA TOPOLA
IMPRESSUM
Dizajn i održavanje: Deneš Nađ, 2019
PRATITE ME
WYSIWYG Web Builder