srpski
magyar
english
Ad astra per aspera.
Deneš Nađ - personalni vebsajt (sa informatikom)

Clarion Professional Developer 2.1

Verzija 2.1, objavljena u 1989, bio je poznat kao Clarion Professional Developer ili CPD, a sadrži i komponentu koja se zove dizajner u kome je ugrađen rečnik podataka. Generisani CPD Carion kod se zasniva na sadržaju tog rečnika i predloška zvani "model fajl." Pošto je model fajl tekstualni fajl, može se menjati (u određenim granicama) da stvori prilagođeni kod. Model fajl  je realizovan u duhu "browse and form" paradigme, gde se podaci u početku prikazuju korisniku u liste (browse) i ažuriranje se vrši putem obrasca (forme) preko tastera povezanih za liste. Dizajner stvara osnovni CRUD (Create, Read, Update, Delete - kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje) kod, a programeri mogu povećati funkcionalnost ubacivanjem koda na određenim mestima u generisani kod, ili da ručno kodiraju nove procedure. Clarion Professional Developer je  takođe predstavio Jezički dodatni modul (Language Extension Module - LEM), koji može proširiti Clarion jezik pomoću modula izrađenih u drugim jezicima i koji su izgrađeni na LEM formatu. Clarion Softver i mnogi nezavisni programeri su stvorili LEM-ove za sve namene, uključujući i proširenje za povezivanje sa drugim bazama podataka, kao što je dBASE, Paradox i Clipper. CPD 2.x je rešenje za baze podataka uključujući sve što je potrebno za ekrane, izveštaje, baze podataka i datoteke za pomoć.
1. Environment section video:

2. Designer section video A:

2. Designer section video B:

2. Designer section video C:

3. Helper section video:

4. Complier section video:

5. Processor section video:

6. Translator section video:

7. Language section video A:

7. Language section video B:

7. Language section video C:

8. Editor section video:

9. Reporter section video A:

9. Reporter section video B:

10. Cross referencer section video:

11. Filer section video:

12. Sorter section video:

13. Scanner section video:

14. Converter section video:

15. Direktor section video:

16. Tailor section video:
POSETIOCI
 
AmazingCounters.com
VREME
BAČKA TOPOLA
IMPRESSUM
Dizajn i održavanje: Deneš Nađ, 2019
PRATITE ME
WYSIWYG Web Builder